Угода користувача

Дана угода користувача (далі — Угода) регулює взаємовідносини між користувачем системи «JITMeal» (далі — Користувач) та JITMeal (далі — Постачальник послуги).

1. Терміни та визначення

Система «JITMeal» — сукупність програмних засобів для автоматизації служб виробництва та доставки їжі, кафе, ресторанів та барів.

Контент — будь-які дані та графічні матеріали, що завантажуються (або створюються автоматично) та зберігаються в обліковому записі Користувача.

Недоступність послуги — інтервал часу з моменту надсилання Користувачем повідомлення в службу підтримки Постачальника послуги про неможливість отримання послуги (за умови, що відсутність можливості отримання послуги виникла з вини Постачальника послуги) та до моменту завершення відновлювальних робіт.

Компенсація — сума, що підлягає зарахуванню на особовий рахунок Користувача в разі недоступності послуги в порядку, передбаченому Угодою. Компенсація не передбачає виплати Користувачу грошових коштів.

2. Предмет Угоди

2.1. Постачальник послуги надає, а Користувач отримує та оплачує послугу доступу до Системи «JITMeal» (далі — Послуга).

2.2. Умовою отримання Послуги є повне й беззастережне прийняття Користувачем положень Угоди.

2.3. Кожен факт отримання Послуги передбачає згоду Користувача з усіма умовами Угоди.

2.4. Угода може бути змінена Постачальником послуги в будь-який момент без будь-якого попереднього повідомлення Користувача. Будь-які такі зміни набирають чинності на наступний день після їх публікації.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Постачальник послуги зобов’язується:

3.1.1. Цілодобово надавати Послугу Користувачеві (крім випадків, передбачених п. 3.2. Угоди).

3.1.2. Не передавати третім особам Контент Користувача (крім випадків, передбачених п. 7.4. Угоди).

3.2. Постачальник послуги має право:

3.2.1. Припиняти надання Послуги в разі, якщо Користувач порушив умови Угоди.

3.2.2. Видалити контент Користувача без попередження, якщо він порушує умови Угоди або чинного законодавства.

3.2.3. Припиняти надання Послуги для проведення технічних робіт. Випадки такого припинення надання Послуги не вважаються Недоступністю послуги, якщо Постачальник послуги за 24 години сповістить Користувача про необхідність проведення технічних робіт шляхом публікації повідомлення на сайті або повідомлення електронною поштою.

3.3. Користувач зобов'язується:

3.3.1. Своєчасно оплачувати Послугу.

3.3.2. Не завантажувати та не зберігати Контент, який порушує вимоги чинного законодавства. У тому числі Користувач зобов’язаний отримувати та мати дозвіл на зберігання та обробку будь-яких персональних даних, що завантажуються та зберігаються ним у Системі, від власників відповідних персональних даних.

3.3.3. На регулярній основі самостійно знайомитися з чинною редакцією Угоди.

4. Відповідальність сторін

4.1. У разі, якщо Недоступність послуги протягом календарного місяця перевищила 10% загального часу, компенсація становить 50% від вартості Послуги за цей період.

4.2. Не підлягає компенсації Недоступність послуги, викликана діями Користувача або третіх осіб, або обставинами непереборної сили.

4.3. Постачальник послуги ні за яких обставин не відшкодовує Користувачеві непрямі збитки, у тому числі упущену вигоду та заподіяну шкоду діловій репутації.

5. Вартість Послуги та порядок взаєморозрахунків

5.1. Вартість Послуги визначається як 10 (десять) доларів США за тариф «JITMeal Mini» та 20 (двадцять) доларів США за тариф «JITMeal» на місяць. Подробиці щодо можливостей тарифів Користувач може отримати на сайті JITMeal за посиланням: https://jitmeal.com/uk/prices.

5.2. Відповідна сума списується з балансу Користувача. Якщо Користувач підключає послугу раніше 01 числа кожного місяця, з його балансу списується вартість Послуги за період від поточного дня до 01 числа наступного місяця. Сума розраховується за формулою: вартість послуги ÷ кількість днів місяця × кількість днів до 01 числа наступного місяця. Наприклад, Користувач підключає Послугу вартістю 20 доларів США 15 грудня, тоді в момент підключення з його балансу буде списана сума: 20 ÷ 31 × (31—15) = 10,32 доларів США. Наступне списання відбудеться 01 січня, з балансу Користувача буде списана повна вартість Послуги — 50 доларів США, а Послуга буде доступна до 01 числа наступного місяця.

5.3. Особовий рахунок Користувач має можливість попвнювати за допомогою розділу «Біллінг» у Системі «JITMeal». Поповнення відбувається через платіжну систему LiqPay картками VISA або MasterCard.

5.4. Додатково списується сума в розмірі 0,015 доларів США за кожне SMS-повідомлення, що Система «JITMeal» надсилає для валідації номерів телефонів клієнтів.

5.5. При нульовому залишку на особовому рахунку Користувача Послуга надається в режимі «тільки для читання» без можливості додавання, зміни або видалення Контенту.

6. Технічна підтримка

6.1. Безкоштовна віддалена технічна підтримка включає в себе розробку та випуск оновлень компонентів Системи «JITMeal», виправлення виявлених у процесі експлуатації недоліків, консультації щодо надання Послуги телефоном, електронною поштою та в чаті на сайті jitmeal.com.

6.2. Будь-які інші послуги, в тому числі послуги з інтеграції Системи «JITMeal» зі сторонніми системами, можуть бути надані в межах окремих угод за взаємною домовленістю сторін.

7. Політика конфіденційності

7.1. Факт отримання Послуги Користувачем означає повну згоду відповідно до законодавства про персональні дані на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації, обробку та використання своїх персональних даних Постачальником послуги та гарантію достовірності наданих персональних даних.

7.2. Під персональними даними розуміється:

7.2.1. Весь Контент Користувача.

7.2.2. Дані, що автоматично передаються та збираються компонентами Системи «JITMeal» для забезпечення безпеки, в тому числі IP-адреси, з яких здійснюється доступ до компонентів Системи «JITMeal», cookie, інформація про браузери та пристрої тощо.

7.3. Постачальник послуги збирає та зберігає персональні дані в обсязі, необхідному для надання Послуги та підвищення її якості, а також, забезпечення безпеки.

7.4. Постачальник послуги має право передати персональні дані Користувача третім особам у наступних випадках:

7.4.1. Користувач дає згоду на таку передачу, наприклад, для інтеграції Системи «JITMeal» зі сторонніми системами.

7.4.2. Для виконання вимог чинного законодавства або за рішенням суду.

7.5. Користувач може в будь-який момент видалити свій обліковий запис та весь Контент, втративши таким чином можливість отримання Послуги.

8. Прикінцеві положення

8.1. Угода діє протягом терміну наявності ненульового залишку на особовому рахунку Користувача.

8.2. Будь-яка зі сторін має право в односторонньому порядку розірвати Угоду попередньо повідомивши іншу сторону електронною поштою.