Угода користувача

Дана угода користувача (далі — Угода) регулює взаємовідносини між користувачем системи «JITMeal» (далі — Користувач) та ФО-П Сікорським Дмитром Олександровичем (далі — Постачальник послуги).

1. Терміни та визначення

Система «JITMeal» — сукупність програмних засобів для автоматизації служб виробництва та доставки їжі, кафе, ресторанів та барів.

Контент — будь-які дані та графічні матеріали, що завантажуються (або створюються автоматично) та зберігаються в обліковому записі Користувача.

Недоступність послуги — інтервал часу з моменту надсилання Користувачем повідомлення в службу підтримки Постачальника послуги про неможливість отримання послуги (за умови, що відсутність можливості отримання послуги виникла з вини Постачальника послуги) та до моменту завершення відновлювальних робіт.

2. Предмет Угоди

2.1. Постачальник послуги надає, а Користувач отримує послугу доступу до Системи «JITMeal» (далі — Послуга).

2.2. Умовою отримання Послуги є повне й беззастережне прийняття Користувачем положень Угоди.

2.3. Кожен факт отримання Послуги передбачає згоду Користувача з усіма умовами Угоди.

2.4. Угода може бути змінена Постачальником послуги в будь-який момент без будь-якого попереднього повідомлення Користувача. Будь-які такі зміни набирають чинності на наступний день після їх публікації.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Постачальник послуги зобов’язується:

3.1.1. Цілодобово надавати Послугу Користувачеві (крім випадків, передбачених п. 3.2. Угоди).

3.1.2. Не передавати третім особам Контент Користувача (крім випадків, передбачених п. 7.4. Угоди).

3.2. Постачальник послуги має право:

3.2.1. Припиняти надання Послуги в разі, якщо Користувач порушив умови Угоди.

3.2.2. Видалити контент Користувача без попередження, якщо він порушує умови Угоди або чинного законодавства.

3.2.3. Припиняти надання Послуги для проведення технічних робіт. Випадки такого припинення надання Послуги не вважаються Недоступністю послуги, якщо Постачальник послуги за 24 години сповістить Користувача про необхідність проведення технічних робіт шляхом публікації повідомлення на сайті або повідомлення електронною поштою.

3.3. Користувач зобов'язується:

3.3.1. Не завантажувати та не зберігати Контент, який порушує вимоги чинного законодавства. У тому числі Користувач зобов’язаний отримувати та мати дозвіл на зберігання та обробку будь-яких персональних даних, що завантажуються та зберігаються ним у Системі, від власників відповідних персональних даних.

3.3.2. На регулярній основі самостійно знайомитися з чинною редакцією Угоди.

4. Відповідальність сторін

4.1. Постачальник послуги ні за яких обставин не відшкодовує Користувачеві будь-які збитки, у тому числі упущену вигоду та заподіяну шкоду діловій репутації.

5. Вартість Послуги та порядок взаєморозрахунків

5.1. Послуги надається Користувачеві безкоштовно.

5.2. Користувач оплачує SMS-повідомлення, що Система «JITMeal» надсилає для валідації номерів телефонів клієнтів. Вартість одного SMS — 0,013 доларів США.

6. Технічна підтримка

6.1. Безкоштовна віддалена технічна підтримка включає в себе розробку та випуск оновлень компонентів Системи «JITMeal», виправлення виявлених у процесі експлуатації недоліків, консультації щодо надання Послуги телефоном, електронною поштою та в чаті на сайті jitmeal.com.

6.2. Будь-які інші послуги, в тому числі послуги з інтеграції Системи «JITMeal» зі сторонніми системами, можуть бути надані в межах окремих угод за взаємною домовленістю сторін.

7. Політика конфіденційності

7.1. Факт отримання Послуги Користувачем означає повну згоду відповідно до законодавства про персональні дані на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації, обробку та використання своїх персональних даних Постачальником послуги та гарантію достовірності наданих персональних даних.

7.2. Під персональними даними розуміється:

7.2.1. Весь Контент Користувача.

7.2.2. Дані, що автоматично передаються та збираються компонентами Системи «JITMeal» для забезпечення безпеки, в тому числі IP-адреси, з яких здійснюється доступ до компонентів Системи «JITMeal», cookie, інформація про браузери та пристрої тощо.

7.3. Постачальник послуги збирає та зберігає персональні дані в обсязі, необхідному для надання Послуги та підвищення її якості, а також, забезпечення безпеки.

7.4. Постачальник послуги має право передати персональні дані Користувача третім особам у наступних випадках:

7.4.1. Користувач дає згоду на таку передачу, наприклад, для інтеграції Системи «JITMeal» зі сторонніми системами.

7.4.2. Для виконання вимог чинного законодавства або за рішенням суду.

7.5. Користувач може в будь-який момент видалити свій обліковий запис та весь Контент, втративши таким чином можливість отримання Послуги.

8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-яка зі сторін має право в односторонньому порядку розірвати Угоду попередньо повідомивши іншу сторону електронною поштою.